top of page
搜尋

唔鹹淡'香港人加油'

頭先師傅仔問我地係邊度人...

我地搭完香港後...

佢送咗碟肉比我哋...

跟住講咗句唔鹹淡'香港人加油'

個刻真係好滾動😭😭😭


60 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page